WELKOM OP DE WEBSITE VAN SONOB

De Stichting Ontwikkelingssamenwerking Noordoost Brazilië (SONOB) stelt zich tot doel het verbeteren van de leefomstandigheden van de armen in Noordoost Brazilië (meer bepaald in de staat Alagoas) door het bevorderen van gezondheid, onderwijs, materiële steun en werkgelegenheid. Leidraad bij het realiseren van deze doelstelling is dat actief rekening gehouden wordt met en aansluiting wordt gezocht bij de politieke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen die in Brazilië plaats vinden. De nadruk ligt hierbij op het stimuleren en ondersteunen van activiteiten, die uit de Braziliaanse gemeenschap zelf voortkomen en het respecteren van de eigen verantwoordelijkheid en eigen initiatieven.SONOB is bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI-instelling:
St. Ontwikkelingshulp Noordoost Brazilië
RSIN nummer 806399715Opvanghuis voor meisjes Lar da Criança Ação por Ação wordt gesteund door individuele donateurs en door Werkgroep Een Aarde uit Asten.Lar da Criança Açao por Açao
Palmeira dos Índios is een plaats met ongeveer 70.000 inwoners in een verder agrarisch gebied in de Braziliaanse deelstaat Alagoas. Alagoas ligt in het Noordoosten van Brazilië, in de punt die het dichtst bij Europa ligt.
Een agrarisch gebied waar het soms meer dan een jaar niet regent. Een agrarisch gebied waar veel ouders geen enkele schoolopleiding hebben. In die plaats heeft de collega-organisatie van de SONOB, Aktie voor Aktie uit De Meern, begin negentiger jaren een opvanghuis gesticht, genaamd Lar da Criança Açao por Açao (LCAA). Een opvanghuis voor meisjes van 4 tot 16 jaar uit de armste gezinnen, dat geleid wordt door een viertal zusters van een Braziliaanse orde. Deze gezinnen hebben vaak niet de middelen om hun kinderen goede voedzame maaltijden te geven en van fatsoenlijke kleding te voorzien. De SONOB heeft vanaf de oprichting de taak op zich genomen om voor ongeveer de helft van de honderd aanwezige meisjes de opvangkosten te betalen.
Één groep kinderen komt om half zeven binnen, krijgt hun ontbijt en gaat daarna ‘s morgens naar de staatsschool. Daarna melden ze zich weer in het opvanghuis om te eten. De middag wordt besteed aan bijles en ontspanning, en een zekere opvoeding als voorbereiding op hun toekomst. Voordat ze naar huis gaan, wordt er eerst gegeten. De andere groep gaat ’s middags naar school en verblijft de ochtend in het huis.
Hun toekomst. Als je geboren bent in een gezin waar nauwelijks geld is voor eten, laat staan voor andere zaken, wie denkt er dan aan de toekomst? Je ouders (je voorbeeld) leven van dag tot dag. Om je uit zo’n troosteloze situatie te ontworstelen heb je steun nodig, en die krijgen ze in het Opvanghuis. Je leert dat je niet bij de pakken neer moet gaan zitten. Dat je kwaliteiten hebt die je moet gebruiken. Doen! Bij elk werkbezoek zien we dat het werkt. Kinderen die jarenlang hier zijn opgevangen, komen nu als vrijwilliger de zusters een handje helpen. Ze zijn een prachtig rolmodel voor de jonge kinderen die nu financieel geadopteerd zijn. Moeders vertellen hoe de opvang heeft geleid tot een zichtbare ontwikkeling van hun kind.
Dit is met recht ontwikkelingswerk. Geen hulp in de vorm van eten voor vandaag en zie morgen maar hoe je in leven blijft. Neen, het kind zo ontwikkelen dat het op eigen benen kan staan en weet hoe het een menswaardige toekomst kan opbouwen.

In totaal worden in het opvanghuis zo’n 100 meisjes opgevangen. Op dit moment steunt SONOB 35 meisjes. Per maand bedragen de kosten voor zo’n plaats in het opvanghuis € 20,00. Donateurs in Nederland steunen deze meisjes en maken iedere maand/kwartaal/jaar geld over op de rekening van SONOB. Wij maken hiervoor per kwartaal € 2100,00, naar Brazilië over, via onze zusterorganisatie Aktie voor Aktie.

In heel veel gevallen geeft een donateur geld voor één plaats in het opvanghuis. Soms zorgt een donateur voor meerdere kinderen.
En als wij het hebben over donateurs die verantwoordelijk zijn voor meerdere meisjes willen wij heel graag de Stichting Werkgroep Een Aarde uit Asten noemen. Deze werkgroep, die met behulp van hun kringloopwinkel geld voor goede doelen bij elkaar probeert te krijgen, staat al meerdere jaren garant voor steun aan 10 meisjes van genoemd opvanghuis Lar da Criança. Voor meer informatie over Een Aarde verwijzen wij u heel graag naar hun website: eenaarde.nl

Beleving van een van de meisjes van het opvanghuis:
Ik ben Jaqueline en ik ben 14 jaar. Ik word al meer dan 10 jaar opgevangen in het Lar da Criança Açao por Açao. Ik wil heel graag vertellen, dat het Opvanghuis heel belangrijk is in mijn leven, omdat het voor mij ook een thuis is. Ik krijg aandacht en onderwijs van de zusters die me leren als een goed mens te leven, vriendschappen aan te knopen, respect te hebben voor wat komen gaat en God te leren kennen.
Ik kom uit een heel arm gezin. Ik krijg nog steeds de hulp van dit Opvanghuis, waar ik te eten krijg en educatieve ondersteuning voor mijn verdere ontwikkeling. Behalve de opvoeding en godsdienstige vorming, krijg ik ook les in handwerken. en om mijn opleiding compleet te maken krijg ik lessen in informatica, die ons voorbereiden op het leven, want communicatie is heel belangrijk.
Het Opvanghuis voor meisjes bestaat bij de gratie van de hulp van personen van goede wil, en wij die deze steun krijgen zijn daar heel dankbaar voor. We hopen dat na ons, nog vele anderen daarvan mogen profiteren. Bedankt voor alles en moge God u zegenen.

Jaqueline Cavalcante de Lima


vacature
SONOB is opgericht in 1981.
Omdat een aantal bestuursleden van het eerste uur de wens te kennen heeft gegeven hun bestuurslidmaatschap te willen beëindigen is het bestuur op zoek naar enkele nieuwe

enthousiaste bestuursleden (m/v)

Van de nieuwe bestuursleden wordt het volgende verwacht:
• Aantoonbare affiniteit met de doelstellingen van SONOB;
• Zich actief, gemotiveerd en enthousiast willen inzetten om de doelstellingen van SONOB mede te realiseren;
• Bereidheid tot het werven van nieuwe donateurs of anderszins het verwerven van financiële middelen ten behoeve van SONOB;
• Collegiale instelling en goede communicatie met de overige bestuursleden;
• Bereidheid tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van SONOB buiten de reguliere bestuursvergaderingen om.

Het Bestuur van SONOB vergadert ongeveer vier maal per jaar. Aan het lidmaatschap van het bestuur is geen financiële vergoeding verbonden.

Indien u geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie bij SONOB of als u nadere informatie op prijsstelt, nodigen wij u graag uit contact op te nemen met Henk van Hoof, secretaris (tel: 0493-693545).

Novo Horizonte is onze vertegenwoordiging in Brazilië. Deze stichting beoordeelt, begroot, initieert, coördineert en controleert projecten en legt verantwoording af over besteding van gelden, resultaat en continuïteit.

Zo is ook "Crescer Feliz" (Gelukkig opgroeien) een project van Novo Horizonte in de staat Alagoas, Brazilië. Deze organisatie heeft zich voorgenomen, om via spel, onderwijs en sociale en culturele vorming jonge mensen die buiten de maatschappij dreigen te komen staan een sociaal netwerk en betere toekomstkansen te bieden. Zie verder op de website onder Projecten meer informatie over dit project.