WELKOM OP DE WEBSITE VAN SONOB

De Stichting Ontwikkelingssamenwerking Noordoost Brazilië (SONOB) stelt zich tot doel het verbeteren van de leefomstandigheden van de armen in Noordoost Brazilië (meer bepaald in de staat Alagoas) door het bevorderen van gezondheid, onderwijs, materiële steun en werkgelegenheid. Leidraad bij het realiseren van deze doelstelling is dat actief rekening gehouden wordt met en aansluiting wordt gezocht bij de politieke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen die in Brazilië plaats vinden. De nadruk ligt hierbij op het stimuleren en ondersteunen van activiteiten, die uit de Braziliaanse gemeenschap zelf voortkomen en het respecteren van de eigen verantwoordelijkheid en eigen initiatieven.SONOB is bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI-instelling:
St. Ontwikkelingshulp Noordoost Brazilië
RSIN nummer 806399715vacature
SONOB is opgericht in 1981.
Omdat een aantal bestuursleden van het eerste uur de wens te kennen heeft gegeven hun bestuurslidmaatschap te willen beëindigen is het bestuur op zoek naar enkele nieuwe

enthousiaste bestuursleden (m/v)

Van de nieuwe bestuursleden wordt het volgende verwacht:
• Aantoonbare affiniteit met de doelstellingen van SONOB;
• Zich actief, gemotiveerd en enthousiast willen inzetten om de doelstellingen van SONOB mede te realiseren;
• Bereidheid tot het werven van nieuwe donateurs of anderszins het verwerven van financiële middelen ten behoeve van SONOB;
• Collegiale instelling en goede communicatie met de overige bestuursleden;
• Bereidheid tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van SONOB buiten de reguliere bestuursvergaderingen om.

Het Bestuur van SONOB vergadert ongeveer vier maal per jaar. Aan het lidmaatschap van het bestuur is geen financiële vergoeding verbonden.

Indien u geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie bij SONOB of als u nadere informatie op prijsstelt, nodigen wij u graag uit contact op te nemen met Henk van Hoof, secretaris (tel: 0493-693545).

Novo Horizonte is onze vertegenwoordiging in Brazilië. Deze stichting beoordeelt, begroot, initieert, coördineert en controleert projecten en legt verantwoording af over besteding van gelden, resultaat en continuïteit.

Zo is ook "Crescer Feliz" (Gelukkig opgroeien) een project van Novo Horizonte in de staat Alagoas, Brazilië. Deze organisatie heeft zich voorgenomen, om via spel, onderwijs en sociale en culturele vorming jonge mensen die buiten de maatschappij dreigen te komen staan een sociaal netwerk en betere toekomstkansen te bieden. Zie verder op de website onder Projecten meer informatie over dit project.