WELKOM OP DE WEBSITE VAN SONOB

De Stichting Ontwikkelingssamenwerking Noordoost Brazilië (SONOB) stelt zich tot doel het verbeteren van de leefomstandigheden van de armen in Noordoost Brazilië (meer bepaald in de staat Alagoas) door het bevorderen van gezondheid, onderwijs, materiële steun en werkgelegenheid. Leidraad bij het realiseren van deze doelstelling is dat actief rekening gehouden wordt met en aansluiting wordt gezocht bij de politieke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen die in Brazilië plaats vinden. De nadruk ligt hierbij op het stimuleren en ondersteunen van activiteiten, die uit de Braziliaanse gemeenschap zelf voortkomen en het respecteren van de eigen verantwoordelijkheid en eigen initiatieven.SONOB is bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI-instelling:
St. Ontwikkelingshulp Noordoost Brazilië
RSIN nummer 806399715vacature
SONOB is opgericht in 1981.
Omdat een aantal bestuursleden van het eerste uur de wens te kennen heeft gegeven hun bestuurslidmaatschap te willen beëindigen is het bestuur op zoek naar enkele nieuwe

enthousiaste bestuursleden (m/v)

Van de nieuwe bestuursleden wordt het volgende verwacht:
• Aantoonbare affiniteit met de doelstellingen van SONOB;
• Zich actief, gemotiveerd en enthousiast willen inzetten om de doelstellingen van SONOB mede te realiseren;
• Bereidheid tot het werven van nieuwe donateurs of anderszins het verwerven van financiële middelen ten behoeve van SONOB;
• Collegiale instelling en goede communicatie met de overige bestuursleden;
• Bereidheid tot het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van SONOB buiten de reguliere bestuursvergaderingen om.

Het Bestuur van SONOB vergadert ongeveer vier maal per jaar. Aan het lidmaatschap van het bestuur is geen financiële vergoeding verbonden.

Indien u geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie bij SONOB of als u nadere informatie op prijsstelt, nodigen wij u graag uit contact op te nemen met de voorzitter Pieter Smulders ( 0161434123 ) of Henk van Hoof, secretaris (tel: 0493-693545).
Nieuw op de website 14.08.2016
Journaaltje november 2016
Journaaltje, November

Nieuw op de website 14.08.2016
Jaarverslag 2015
PDF Jaarverslag 2015

Nieuw op de website 13.06.2016
Journaaltje: Mei/Juni 2016
Nieuws uit Alagoas:Verhaaltje van Gessiane , LCAA Palmeira dos Índios

Nieuw op de website 27.12.2015
Journaaltje: December 2015
Nieuws uit Alagoas: Kerstwens, Quilombolas, Rivier São Francisco

Nieuw op de website 24.10.2015
Nieuws uit Alagoas: Verhaal over zaad van gewas

Nieuw op de website 18.08.2015
Nieuws uit Alagoas: 9 verhaaltjes van meisjes die in het LCAA verblijven

Nieuw op de website 15.07.2015
Journaaltje: Juli 2015

Nieuw op de website 05.06.2015
Lopende Projecten: Project "Kijk op olie"

Algemeen nieuws: 06.05.2015
Op woensdag 27 mei 2015 houdt basisschool Voordeldonk haar jaarlijkse sponsorloop voor de Clube de Mães van Palmeira dos Índios.

Nieuw op de website 06.05.2015
Nieuws uit Alagoas: Dengue-epidemie zeven gemeenten van Alagoas bereikt
Nieuws uit Alagoas: Droogte in Alagoas.

Nieuw op de website 02.05.2015
Nieuws uit Alagoas: Verhaal van Carleane Maria Gomez

Nieuw op de website 27.04.2015
Nieuws uit Alagoas: Verhaal van Rita Bezerra Nunes

Nieuw op de website 13.04.2015
Nieuws uit Alagoas: DAG VAN HET AUTISME
Journaaltje: Journaaltje april 2015

Nieuw op de website 14.01.2015
Nieuws uit Alagoas: Novo Horizonte

Nieuw op de website 14.01.2015
Nieuws uit Alagoas: Zeepfabriekje in Paus Pretos & Irmã Lourdes Santana verrast mensen

Nieuw op de website 04.01.2015
Nieuws uit Alagoas: Foto's van viering kerst & een verhaaltje over armoede.

Nieuw op de website 14.12.2014
De hele website is vernieuwd.
Lopende projecten: LCAA (Lar da Criança), Crèche Batalha & speciaal onderwijs
Journaaltjes: 2012; maart, juni & november. 2014; december.
Nieuws uit Alagoas: Hier vindt u sinds 18.12.2014 leuk nieuws uit Palmeira en omstreken.
Projecten overheid: Hier vindt u informatie over wat de overheid voor de armere doet.
Foto's: Hier vindt u foto’s die een beeld geven welke project(en) er op een bepaalde plaats in Alagoas, Brazilië, gerealiseerd zijn/worden.


Novo Horizonte is onze vertegenwoordiging in Brazilië. Deze stichting beoordeelt, begroot, initieert, coördineert en controleert projecten en legt verantwoording af over besteding van gelden, resultaat en continuïteit.

Zo is ook "Crescer Feliz" (Gelukkig opgroeien) een project van Novo Horizonte in de staat Alagoas, Brazilië. Deze organisatie heeft zich voorgenomen, om via spel, onderwijs en sociale en culturele vorming jonge mensen die buiten de maatschappij dreigen te komen staan een sociaal netwerk en betere toekomstkansen te bieden. Zie verder op de website onder Projecten meer informatie over dit project.