WELKOM OP DE WEBSITE VAN SONOB

De Stichting Ontwikkelingssamenwerking Noordoost Brazilië (SONOB) stelt zich tot doel het verbeteren van de leefomstandigheden van de armen in Noordoost Brazilië (meer bepaald in de staat Alagoas) door het bevorderen van gezondheid, onderwijs, materiële steun en werkgelegenheid. Leidraad bij het realiseren van deze doelstelling is dat actief rekening gehouden wordt met en aansluiting wordt gezocht bij de politieke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen die in Brazilië plaats vinden. De nadruk ligt hierbij op het stimuleren en ondersteunen van activiteiten, die uit de Braziliaanse gemeenschap zelf voortkomen en het respecteren van de eigen verantwoordelijkheid en eigen initiatieven.SONOB is bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI-instelling:
St. Ontwikkelingshulp Noordoost Brazilië
RSIN nummer 806399715SONOB gaat stoppen de rede kunt u vinden in onze laaste 2 journaaltjes.
NOVEMBER & DECEMBER

Novo Horizonte is onze vertegenwoordiging in Brazilië. Deze stichting beoordeelt, begroot, initieert, coördineert en controleert projecten en legt verantwoording af over besteding van gelden, resultaat en continuïteit.

Zo is ook "Crescer Feliz" (Gelukkig opgroeien) een project van Novo Horizonte in de staat Alagoas, Brazilië. Deze organisatie heeft zich voorgenomen, om via spel, onderwijs en sociale en culturele vorming jonge mensen die buiten de maatschappij dreigen te komen staan een sociaal netwerk en betere toekomstkansen te bieden. Zie verder op de website onder Projecten meer informatie over dit project.