Het werkgebied Alagoas

Alagoas is de armste staat van Brazilië. Het ligt in het noordoosten, ten noorden van de monding van de rivier São Francisco. Het klimaat is tropisch en wordt gekenmerkt door lange droge zomers. Soms blijft voldoende regen jarenlang uit. Zo is er in Alagoas vanaf oktober 2012 tot augustus 2013 helemaal geen regen gevallen. Dit leidt regelmatig tot mislukking van de oogst, terwijl een groot deel van de 2,5 miljoen inwoners daarvan afhankelijk is. Dit, in combinatie met een slechte economische toestand, een slecht functionerende overheid en erfenissen uit de feodale tijd, heeft ertoe geleid dat grote delen van de bevolking in bittere armoede leven.

Zoals ook elders in de wereld leiden deze omstandigheden tot een grote trek van de plattelandsbevolking naar de steden. Krottenwijken ontstaan met de daarbij behorende slechte hygiënische omstandigheden, ziekte, kindersterfte, jeugdprostitutie en criminaliteit. In Alagoas wordt regelmatig honger geleden; kinderen zoeken overlevingskansen op straat. Wel zijn er grote verschillen te zien tussen de situatie van 30 jaar geleden en nu. Toen zag je overal waar je keek armoede en menselijk leed. Nu lijkt die armoede er niet meer te zijn, maar als je even de harde weg verlaat zit je meteen weer midden in de armoede die we kennen van weleer.

De Stichting SONOB probeert een steentje bij te dragen in het verbeteren van deze situatie en is in het bijzonder actief in de steden Palmeira dos Índios en Batalha en op het platteland in de omgeving van deze steden. De laatste 10 jaar hebben we onze vleugels ook uitgeslagen naar Água Branca, Paus Preto, Boquirão, Monteiropólis e.a.
Even voorstellen
irmã Lourdes


Bruno Henrique Leider Crescer Feliz


Petrucia Matos, Joana, Ivone van de Clube de Mães


Leidster Caminho Verde


Senhora Guerlane


Senhora Neyuda


facebook twitter