Crèche Batalha

Historie van de crèche.
Gedurende een reeks van jaren zet Pater Josevel zich met velerlei activiteiten in voor de allerarmsten in zijn parochie. Een van die activiteiten is het opvangen van kleine kinderen in de leeftijd van enkele jaren tot 10 à 12 jaar. Het grootste deel van deze kinderen komt uit eenoudergezinnen. Veelal is die ouder de moeder, omdat de vader het gezin heeft verlaten. Deze gezinnen leven in de grootste armoede. De moeder heeft geen betaald werk en kan de kinderen niet voeden en kleden. Ondervoeding en ziekte zijn schering en inslag in deze gezinnen. De overheid schenkt geen enkele aandacht aan de situatie, ofwel omdat men de middelen niet heeft, ofwel gewoon omdat men andere prioriteiten stelt. De kinderen gaan vaak niet eens naar school omdat er geen geld is voor uniforme kleding en/of leermiddelen. Al vroeg in de puberteit komen veel meisjes in de prostitutie terecht. In deze situatie probeert Pater Josevel verandering te brengen. In dit geval gaat het om de opvang van deze kinderen in een crèche. Al vroeg in de morgen komen zij naar het gebouw, worden daar gedoucht, krijgen schone en uniforme kleding aan en vervolgens een ontbijt. De wat ouderen gaan dan als groep naar een publieke basisschool. De kleintjes verblijven in de crèche en worden door leraressen beziggehouden met spel en leerzame activiteiten. Ook het middageten wordt gezamenlijk gebruikt. De oudere kinderen maken onder toezicht in de namiddag hun huiswerk en de jongeren worden, na een middagslaapje, weer nuttig beziggehouden. Dan volgt nog de avondmaaltijd en daarna gaan alle kinderen weer naar hun eigen huis. De kosten van het personeel werden en worden als regel betaald door de gemeente Batalha. Omdat de kinderen een groot deel van de dag worden opgevangen hebben de moeders tijd om werk te zoeken en wat te verdienen.

De huidige situatie.
Heel recent, in 2013, heeft de Alagoaanse Overheid besloten in Batalha zelf een crèche in te richten. De Overheid heeft haar regels voor een crèche sterk aangescherpt, waardoor pater Josevel daaraan niet meer kan voldoen. Die crèche van de Overheid biedt slechts opvang vanaf 10.00 uur ’s morgens tot 14.00 uur. In de tijd daarvoor en daarna kunnen de kinderen niet in de crèche terecht. Pater Josevel probeert nu voor deze tijden ook opvang te bieden.

facebook twitter