Foto's

1:XUCURUS

Een wijk in de plaats Palmeira dos Índios, Alagoas, Brazilië. De wijk kent een 5-tal straten. De meeste straten zijn inmiddels verhard. In deze wijk woonden straatarme mensen, er was geen riolering, geen waterleiding voor schoon drinkwater, met alle gevolgen van dien. Inmiddels heeft de wijk een sociaal centrum dat met steun van het toenmalige Cobbenhagecollege uit Tilburg is gerealiseerd. In en rond dit centrum, dat in deze wijk een heel belangrijke functie vervult voor de bevolking in de buurt, worden groenten en fruit gekweekt, men houdt er geiten, kippen en ganzen etc. Een deel van dit gebouw wordt gebruikt voor het project Crescer Feliz. Hier probeert men kinderen met leerachterstanden bij te spijkeren. Verderop in dit foto-overzicht kunt u daar meer over lezen. Zuster Bernadette v.d. Tillaart heeft in deze wijk ruim 400 huisjes gebouwd voor de allerarmsten. Om de kinderen van die armen de kans te geven naar een basisschool te gaan, richtte zij ruim 25 jaar geleden basisschool irmã Bernadete op. Jaren heeft SONOB deze school gesteund voor de aanschaf van schoolspullen, schooluniformen, lesmateriaal e.d.

2:BIJEN ZONDER ANGEL

Je hebt bijen met angel en bijen zonder angel. Bijen zonder angel verzamelen weliswaar minder honing, maar de honing die ze verzamelen levert wel heel veel meer op. Bovendien verzamelen de bijen ook nog andere stoffen zoals was en propólis. Dat laatste bevat geneeskrachtige stoffen en wordt vaker als antibioticum gebruikt. De bijen zonder angel worden vooral gehouden in het westen van Alagoas o.a. in Água Branca, Cacimbas, Mata Grande, Olho DÁgua das Flores, Olho DÁgua de Casado, Olivénca, Palestina, Poço das Trincheiras, Santana do Ipanema, São José da Tapera en Senador Rui Palmeira. SONOB steunt al jaren enkele van deze bijengroepen

3:WATERTANKS=CISTERNA’S

In en rond Batalha, in de buurt van Água Branca en nog wat andere plaatsen op de droge sertão van Alagoas , heeft Novo Horizonte, met steun van SONOB, enkele tientallen watertanks laten bouwen. Omdat het in die streek vaak heel weinig of soms maanden niet regent is bruikbaar drinkwater vaak een heel groot probleem. Door aan de daken van de huisjes goten te maken en deze met behulp van buizen te verbinden met een watertank, kan als het regent het water worden opgevangen in deze reservoirs. Afhankelijk van het aantal gebruikers kan zo’n tank 5000 tot wel 10.000 liter water bevatten. De laatste jaren laat ook de Alagoaanse overheid naar voorbeeld van SONOB en Novo Horizonte watertanks plaatsen.

4:CLUBE DE MÃES

De moederclub van Palmeira dos Índios. Ruim 50 jaar geleden is deze organisatie in Palmeira dos Índios ontstaan. Het gebouw waarin dit project wordt uitgevoerd is beschikbaar gesteld door de gemeente. Novo Horizonte coördineert het project en rapporteert hierover, net als van andere projecten aan de donateurs van SONOB. Vanaf het begin was het de bedoeling om vaak heel jonge aanstaande moedertjes te begeleiden naar het moederschap. De meisjes krijgen er te eten en werken samen, onder leiding van een aantal Braziliaanse vrijwilligers aan hun babyuitzet. Tegen de tijd dat ze gaan bevallen krijgen ze een hele set aan spullen mee, zoals een badje, navelverbandjes, een schaar, luiers, een fles en enkele spenen. Jaren geleden werden deze a.s. moedertjes medisch begeleid door zuster Marcella Sonnemans uit Someren. Zij nam de bloeddruk op, controleerde de hartslag van moeder en kind, controleerde het gewicht en gaf tips en adviezen voor voeding, hygiëne voor, tijdens en na de bevalling. Helaas kwam zuster Marcella op 1 januari 1990 te overlijden. Daardoor verviel haar aandeel in de zorg voor de a.s. moedertjes. Hiervoor kwam helaas niets anders in de plaats. De moederclub=Clube de Mães kent enkele heel trouwe donateurs waaronder basisschool Voordeldonk uit Asten.

5:LCAA PALMEIRA DOS ÍNDIOS

In de buurt van het convent van de missiezusters in Palmeira dos Índios, Imãs Franciscanas do Santo Antônio, staat een gebouw, waarin meisjes van heel arme gezinnen gedurende de dag worden opgevangen en begeleid. Het gebouw zelf is gerealiseerd door Actie voor Actie uit de Meern. Samen met Actie voor Actie zorgt SONOB voor de financiële middelen voor de opvang van meisjes. SONOB betaalt momenteel voor de opvang van 50 meisjes. Deze komen vooral uit de buurt, de Alto do Cruzeiro, waarover u verderop meer kunt lezen. Een klein gedeelte van de meisjes slaapt ook in het centrum; de meeste meisjes gaan ’s avonds naar huis of naar familie. Voor € 20,00 per maand kan één meisje worden opgevangen. Per jaar is dat dus € 240, 00.

6:BATALHA/CRÈCHE

Batalha, een stadje in het binnenland van Alagoas, is de woonplaats van monseigneur Josevel Mendes, die in zijn parochies in en rond Batalha geestelijk vader is. Daarnaast houdt hij zich al jaren bezig met de sociale zorg voor de armste der armen o.a. in Monteirópolis en Caja dos Negros. Zo heeft monseigneur Josevel een crèche waar kinderen van enkele maanden tot een jaar of 8 terecht kunnen. Ze worden daar dan gedoucht, krijgen schone kleren aan, terwijl hun eigen kleding ondertussen gewassen wordt. De kinderen worden op allerlei manieren aangenaam verantwoord bezig gehouden en zodoende voorbereid op basisonderwijs. De laatste jaren is de overheid van Alagoas zich meer om die kleine kinderen gaan bekommeren en heeft daarvoor op tal van plaatsen een crèche geopend. Helaas kunnen de kinderen daar maar een deel van de dag terecht. Josevel biedt in zijn crèche de mogelijkheid om de kinderen voor en na de openingstijden van de overheidscrèche, op te vangen. Daardoor kunnen moeders, als ze al werk hebben, de hele dag werken om wat te verdienen voor hun gezin.

7:NOVO HORIZONTE

Letterlijk betekent dat Nieuwe Horizon. Het is een associatie in Alagoas, met als zetel Palmeira dos Índios. Zuster Lourdes Santana is voorzitter van deze club. In het bestuur zitten vertegenwoordigers van de verschillende projecten die veelal door SONOB worden ondersteund. Novo Horizonte coördineert en controleert projecten waarvoor zij aan SONOB de financiële middelen vraagt. Daarnaast zorgt Novo Horizonte voor verantwoording van het project aan de donateurs in Nederland. Voordat aan SONOB een project wordt voorgelegd wordt dit eerst door Novo Horizonte goedgekeurd. Pas dan krijgt SONOB van NH het verzoek voor dit project middelen beschikbaar te stellen.

8:ÁGUA BRANCA

Dit is de geboorteplaats van zuster Lourdes. Água Branca ligt in het uiterste westen van Alagoas op ruim twee en een half uur rijden van Palmeira dos Índios verwijderd. Een reis naar Água Branca gaat over veelal onverharde wegen die soms heel slecht kunnen zijn. Rond Água Branca is het meestal flink wat heter dan elders in Alagoas. En……..het regent er in verhouding ook minder. In en rond Água Branca zijn door Novo Horizonte enkele projecten gerealiseerd zoals b.v. in Quichabeira, Acraja, Paus Pretos, Pariconha. Als voorbeelden daarvan noemen wij het Keukenproject en Caminho Verde.

9:ARTESENATOS

Artesenatos zijn handgemaakte gebruiksvoorwerpen zoals schilderijtjes, schalen, kleedjes etc. Ze worden door eigen mensen vervaardigd en in een kiosk in het centrum van Palmeira dos Índios te koop aangeboden.

10:PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Palmboom van de indianen. Hier staat het moederhuis van de Irmãs Franciscanas do Santo Antônio, de Braziliaanse tak van de Astense missiezusters, die vanaf 1961 in Alagoas en enkele andere staten in de buurt met hun missiewerk begonnen. Ze stichtten er scholen en ziekenhuisjes, ze werkten als leerkracht, vroedvrouw, sociaal werkster onder de allerarmsten. In 1961 waren er heel veel armen en was het leed onder de mensen heel groot. Zuster Bernadette heeft wel eens verzuchtend gezegd: Ik ben vaak meer geld kwijt aan doodskistjes voor kinderen dan voor andere dingen. Door de Astense missiezusters is heel veel goed werk verricht. Zo zijn er basisscholen als de Marcella Sonnemansschool en de escola irmã Bernadete gesticht; kwam er in Pão de Açúcar een lagere en een middelbare school en in Esperança verrees het ziekenhuisje waar armen, ook al konden zij niet betalen voor de verleende zorg, toch terecht konden. In staatsziekenhuizen was dat niet het geval. In de wijk Xucurus heeft SONOB een sociaal centrum laten bouwen en schuin tegenover dat centrum staat de escola irmã Bernadete.

11:CAJA DOS NEGROS

Een gehucht van het stadje Batalha. De naam zegt het al: Woongebied van de negers. Er woonden en wonen in dit plaatsje heel veel mensen die vanwege hun huidskleur erg werden gediscrimineerd, wat in 2014 helaas nog steeds het geval is. Daardoor kregen deze mensen ook veel minder kansen hoger op te komen. Het is met name monseigneur Josevel Mendes die zich het lot van deze mensen aantrok en ervoor zorgde dat er voorzieningen kwamen, zoals een crèche, een medische post, basisscholen etc. Ook heeft Novo Horizonte met steun van SONOB in dit gebied verschillende watertanks laten bouwen.

12:MARCELLA SONNEMANSSCHOOL

Vlak achter het convent van de missiezusters in Palmeira dos Índios ligt een steile bergwand die bekend staat als de Alto do Cruzeiro. Daar wonen heel veel erg arme mensen. In die wijk waren er jaren en jaren geen verharde wegen; er was geen riolering en ook geen geschikt drinkwater. De mensen woonden in onmenselijke omstandigheden in huisjes van bamboestokken die bekleed waren met leem. De kinderen in deze wijk waren volledig verstoken van onderwijs, omdat hun ouders daarvoor geen geld hadden. Ze hadden meestal nauwelijks geld voor een klein beetje eten. Om die reden kwamen meisjes al heel jong vaak terecht in de prostitutie; jongens kwamen heel jong al in aanraking met drugs en ten gevolge daarvan in de criminaliteit. Zuster Marcella wist dat ze daar maar één ding tegen kon doen en dat was een school oprichten, waar de kinderen, ook al hadden hun ouders daarvoor niet het benodigde geld, voor basisonderwijs terecht konden. Basisschool Open Hof uit Goirle heeft zich meerdere keren met hun acties voor deze school ingezet. Inmiddels is deze school niet meer in gebruik als basisschool, maar wel als crèche. Gelukkig heeft de overheid de laatste jaren ook deze wijk aangepakt en daar tal van verbeteringen weten te realiseren. Als u nu echter denkt, dat er dus geen armoede meer is, dan vergist u zich deerlijk. Zodra je de verharde wegen verlaat kom je helaas nog op tal van plekken bittere armoede tegen. Was vroeger de armoede overal duidelijk zichtbaar, nu lijkt die verborgen, maar met een heel klein beetje moeite valt de armoede nog steeds in soms heel ernstige vormen waar te nemen. Reden genoeg voor SONOB om door te gaan met ons werk voor de armen van Alagoas.

13:MULTIMISTURA

Multimistura betekent letterlijk mengsel van veel grondstoffen. Het is de Braziliaanse naam voor een soort van “wondermiddel “ in de strijd tegen honger en ondervoeding. Multimistura wordt veelal gemaakt van afvalstoffen, b.v. eierschalen. Samen met mineralen e.d. vormt dit een krachtig voedingsmengsel. Ondervoede kinderen waren na gebruik gedurende een paar weken weer helemaal opgeknapt. SONOB heeft dit project, dat vooral uitgevoerd werd in de parochies van monseigneur Josevel, daarom een aantal jaren graag ondersteund. Door voedingsprogramma’s van de Alagoaanse overheid is de noodzaak van de productie en het verstrekken van multimistura niet meer zo nodig. Is er dan geen armoede meer zult u zich afvragen? Jawel, maar die is vaak niet meer zo zichtbaar. Zodra je de harde weg verlaat, kom je die ellende van weleer helaas nog volop tegen.

14:PAUS PRETOS

Zwarte Palen=Paus Pretos, dit is de naam van een dorpje in de buurt van Água Branca. Paus Pretos ligt helemaal in het westen van Alagoas. Een reis naar Paus Pretos voert over vaak onverharde wegen die soms heel slecht en onbegaanbaar kunnen zijn; zeker na flinke regenval is dat het geval. Net als in Água Branca, Acraja e.d. worden in Paus Pretos de hoogste temperaturen gehaald en vaak regent het in deze streek ook minder dan elders in het Noordoosten van Brazilië. SONOB heeft in de buurt van Paus Pretos steun kunnen geven aan enkele projecten van Novo Horizonte, t.w. Caminho Verde en het Keukenproject. In deze streek wonen nog heel veel zeer arme gezinnen, die meestal rond moeten zien te komen van een uitkering, Bolsa Família genaamd. De Bolsa is zeker geen vetpot. Per maand ontvangen de mensen die daar recht op hebben een bedrag van R$ 70,00, dat is ongeveer € 25,00. En als je dan bedenkt dat brood, melk, vlees en andere levensmiddelen best duur zijn, snap je wel dat er veel armoede wordt geleden. Ook hier geldt: Ga even van de harde weg en de ellende komt je tegemoet.

15:VAN BAKOLIE TOT HUISHOUDZEEP

Ruim een jaar geleden diende Novo Horizonte een project in, dat tot doel had, van afgewerkte bakolie, huishoudzeep te maken. Door toevoeging van een aantal chemicaliën zoals zout en geurstoffen, kon je van de gebruikte bakolie goede huishoudzeep maken. SONOB heeft het verzoek van Novo Horizonte met genoegen ingewilligd en kunnen zorgen voor het geld waarmee de benodigde spullen konden worden gekocht. Helaas heeft de groep die dit project zou gaan uitvoeren, zich op het laatste moment om onduidelijke redenen, teruggetrokken. Daarom heeft Lourdes het besluit genomen voorlopig zelf de zeep te produceren. De olie krijgt ze gratis van bevriende restaurants e.d.. Met de opbrengsten kon ze tekorten van het Sociaal Centrum enigszins wegwerken of daarmee in noodsituaties de helpende hand bieden. Uit respect voor de inmiddels overleden Catharinus Pals bestempelt Lourdes de zeep met de tekst: PALS. Malou van Hoof heeft eind 2013 voor deze zeep een passend etiket ontworpen. Op de zeep prijkt nu de naam: Sabão Pals.

16:ESCOLA IRMÃ BERNADETE

In de toelichting bij het mapje Palmeira dos Índios is uitvoeriger gesproken over de school, die ruim 25 jaar geleden is opgericht door zuster Bernadette v.d. Tillaart. Deze school vervult in de wijk Xucurus een heel belangrijke onderwijs- en opvoedkundige functie. SONOB is daarom ook heel blij, dat ze deze school in het verleden vaak heeft ondersteund. Omdat de Alagoaanse overheid zich steeds meer is gaan bekommeren om scholing, ook van de armen, hoeft SONOB zich, wat dat betreft geen zorgen meer te maken over het wel en wee van deze school. Wel prijzen wij ons als bestuur van SONOB gelukkig met het feit, dat uit het initiatief van zuster Bernadette z.g. iets heel moois is ontstaan. Deze school is een duidelijk bewijs dat hulp die onze donateurs hebben verleend zeer zeker de moeite waard is gebleken.

17:CRESCER FELIZ/CAMINHO VERDE

Gelukkig Opgroeien/ Groene Weg; twee namen voor hetzelfde project. Kinderen met leerachterstanden worden door dit programma op een hoger onderwijskundig peil gebracht, waardoor ze op school meer kans op succes maken. Het project, dat gestart is in een ruimte binnen het Sociaal Centrum van Xucurus, wordt inmiddels op vier locaties uitgevoerd, t.w. in Xucurus, in Serra das Viuvas, in Sitio Onça en in Paus Pretos. SONOB verleent via Novo Horizonte met plezier steun aan dit mooie onderwijsproject; want ook in Alagoas zijn kinderen de toekomst van het land.

18:SERRA DAS VIUVAS

Dit is een gehucht niet ver van Água Branca verwijderd. De bevolking, die afstamt van Afrikaanse slaven is sinds enkele jaren door de Braziliaanse overheid erkend als een eigen etnische bevolkingsgroep. In het gehucht Serra das Viuvas voert SONOB via Novo Horizonte o.a. het project Crescer Feliz uit. Daarnaast zijn er groepen vrouwen bezig met het versieren van stoffen en gebruiksvoorwerpen en er is veel aandacht voor muziek, die zich qua stijl onderscheidt van andere typisch Braziliaanse muziek als Samba, Forro e.d.
facebook twitter