Het 'Journaaltje'

Drie of vier keer per jaar verschijnt een “Journaaltje” van de SONOB (oplage: ca. 300 ex.), waarin aan de donateurs, scholen en andere belangstellenden verslag gedaan wordt over de gang van zaken van de ontwikkelingssamenwerkingen, over gehouden acties en allerlei wetenswaardigheden betreffende de SONOB, Novo Horizonte en de diverse groepen die zij steunt. Eenmaal per jaar wordt hierin ook het financiële jaarverslag van het afgelopen boekjaar van de stichting gepubliceerd.

Indien u interesse hebt in dit Journaaltje, vragen wij u contact op te nemen met het secretariaat. Het adres staat vermeld in de kop van deze pagina. U kunt ons ook een e-mailtje sturen via de knop "Contact" op deze pagina.


Journaaltjes:
Maart 2012
Juni 2012
November 2012
Februari 2013
Mei 2013
September 2013
December 2013
Maart 2014
Juni 2014
December 2014
April 2015
Juli 2015
December 2015
Juni 2016
NOVEMBER 2016
Juni 2017
December 2017

facebook twitter