LCAA (Lar da Criança), Palmeira dos Índios.

Voor 20 Euro per maand geeft u een meisje een kans op een beter leven en een goede toekomst.

Een project van de Associação Novo Horizonte in Palmeira dos Índios, Brazilië. Novo Horizonte is een overkoepelende stichting waarin diverse groepen vertegenwoordigd zijn. Deze groepen bestaan uit leden die een gemeenschappelijk belang hebben en/of gezamenlijk een project ondernemen. Novo Horizonte beoordeelt, begroot, initieert, coördineert en controleert projecten en legt verantwoording af over besteding van gelden, resultaat en continuïteit. Het werkgebied van Novo Horizonte beslaat de gehele staat Alagoas, in het bijzonder de arme, droge “sertão”.

LAR da criança, het opvanghuis voor meisjes van Palmeira dos Índios. In dit huis komen elke dag 120 meisjes. Ze komen uit hele arme gezinnen en zijn heel blij, dat ze elke dag naar het LAR kunnen. Ze worden daar liefdevol opgevangen. Er wordt aandacht besteed aan het geven van onderwijs, sport en spel. De meisjes kunnen zich douchen en ze worden o.a. geschoold in sociale vaardigheden. In een aantal gevallen gaan de meisjes gedurende de voormiddag of de namiddag naar een gewone basisschool. De rest van die dag zijn ze in het LAR.

De meisjes krijgen elke dag goed te eten, hun kleren worden gewassen en ze kunnen naar hartenlust spelen. Dat dit geld kost zal eenieder wel begrijpen. Wist u, dat u voor € 20,00 per maand één meisje de kans kunt geven het LAR te bezoeken. Als deze meisjes hier niet opgevangen kunnen worden lopen ze een heel groot risico in de prostitutie te belanden en/of met drugs in aanraking te komen. Een bijkomend voordeel is, dat de moeders van deze meisjes dan vaak de mogelijkheid hebben, als die zich voordoet, om te werken en daarmee wat geld te verdienen. Zouden de meisjes niet in het LAR kunnen worden opgevangen, dan zouden ze geen gelegenheid hebben te gaan werken en nu kan dat wel.Voor € 20,00 per maand kan men in LCAA ( LAR da Criança ) een meisje de verzorging en de aandacht geven die het nodig heeft. Voor dat geld kan men aankopen doen voor het bereiden van eten, de schoolkleding, het lesmateriaal e.d. Het onderhoud van dit gebouw en de daaruit voortvloeiende kosten worden betaald door de Aktie voor Aktie, een werkgroep voor ontwikkelingssamenwerking in de Meern ( bij Utrecht )

Omdat enkele donateurs hebben besloten te stoppen met steun aan dit mooi project zoeken wij met spoed nieuwe donateurs.

U kunt daarvoor gebruik maken van een 3-tal mogelijkheden:
  • U maakt zelf elke maand € 20,00 over en geeft daarmee één meisje de kans een maand lang het opvanghuis te bezoeken.
  • U maakt gebruik van de spaarmogelijkheid voor bedrijven.
  • U maakt gebruik van de spaarmogelijkheid voor scholen.
Als u de kinderen van LCAA een warm hart toedraagt kunt u zich aanmelden bij de secretaris van SONOB, Henk van Hoof:

Wat mag u van de SONOB verwachten?
  • Iedere euro die u overmaakt komt ten goede aan het project. Er blijft dus niets aan de strijkstok hangen.
  • De SONOB volgt het project via Novo Horizonte en houdt u op de hoogte van het verloop.
  • Na afronding van het project zorgen wij voor een goede terugkoppeling van de resultaten en voor een financiële verantwoording.
facebook twitter