Project “Kijk op Olie”

Een project van de Associação Novo Horizonte in Palmeira dos Índios, Brazilië. Novo Horizonte is een overkoepelende stichting waarin diverse groepen vertegenwoordigd zijn. Deze groepen bestaan uit leden die een gemeenschappelijk belang hebben en/of gezamenlijk een project ondernemen. Novo Horizonte beoordeelt, begroot, initieert, coördineert en controleert projecten en legt verantwoording af over besteding van gelden, resultaat en continuïteit. Het werkgebied van Novo Horizonte beslaat de gehele staat Alagoas, in het bijzonder de arme, droge “sertão”.

Het project: Het project heeft tot doel:
  • Bevorderen van het inzamelen van gebruikte keukenolie.
  • Bestemmen van gebruikte olie voor hergebruik
  • Gelegenheden creëren voor het handmatig produceren van zeep in de groepen van Poço de Areia en Lagoa da Arara.
  • Mensen voorlichten over de gevolgen voor de aarde, van verkeerd weggegooide olie.
  • Versterken van de zeep producerende groepen van Pariconha en Paus Preto.


Het project kent uiteindelijk drie basisacties; het inzamelen van bakolie, de productie van zeep en op een nieuwe, alternatieve manier inkomsten genereren.

Het project wordt op 4 locaties uitgevoerd, t.w. Pariconha en Poço da Areia die in het gebied liggen waar op bijgevoegde kaart van de staat Alagoas het cijfer 1 is vermeld. Paus Preto en Poço de Areia liggen in het gebied waar op de kaart 10 vermeld staat.


Voor dit project is behoefte aan de benodigde materialen en machines
A: Materiaal voor de fabricage van zeep
Beschrijving Hoeveelheid Kosten per eenheid in R$ Kosten totaal
Handschoenen 4  dozen R$   37,00 R$148,00
Weegschaal 3 R$ 270,00 R$800.00
Emmers 9 R$   10,00 R$90,00
Houten lepels 9 R$   25,00 R$225,00
Natronloog 100 R$      6,00 R$600,00
Laril 4 R$      8,00 R$32,00
Gist 4 R$    65,00 R$260,00
Verpakking 400 R$      2,50 R$1.000,00
Totaal     R$3.155,00

Benodigde machines
Beschrijving Hoeveelheid Prijs per stuk Kosten totaal
Zeep snijmachinesen.
Apparaten mengen van olie.
Potten om olie te mengen.
4 R$6.000,00 R$24.000,00

Totaalkosten van het project R$ 27.155,00 (ca. € 9.000,00)

Omdat dit project op 4 locaties wordt uitgevoerd kunt u er ook voor kiezen de kosten voor één locatie voor uw rekening te nemen. In zo’n geval kunt u de kosten gemakshalve door 4 delen. En u kunt er natuurlijk ook voor kiezen een deel van dit bedrag te sponsoren.

Wat mag u van de SONOB verwachten?
  • Iedere euro die u overmaakt komt ten goede aan het project. Er blijft dus niets aan de strijkstok hangen.
  • Desgewenst verzorgen wij presentaties over het project en/of zijn aanwezig tijdens de activiteiten.
  • De SONOB volgt het project via Novo Horizonte en houdt u op de hoogte van het verloop.
  • Na afronding van het project zorgen wij voor een goede terugkoppeling van de resultaten en voor een financiële verantwoording.


Op deze foto’s ziet u hoe de vrouwen bezig zijn zeep te maken van gebruikte olie.


In deze bakken ziet u de tot zeep gestolde massa.


Met onderstaande machine wordt de zeep in blokjes gesneden.
facebook twitter