Vormen van ontwikkelingssamenwerking

Naast de af en toe nog steeds noodzakelijke ”noodhulp” wordt sinds jaren met succes geprobeerd om, met lokale groepen van arme mensen, structurele projecten aan te gaan die een sociale, educatieve en economische doelstelling hebben voor de leden van deze groepen en/of voor derden.

Noodhulp
Deze bestaat voornamelijk uit het financieel steunen bij rampen en calamiteiten, zoals onlangs bij de overstromingen in Quebrangulo. De donateurs voor deze hulp zijn Nederlandse families en individuele personen die hun geld voor deze noodhulp ter beschikking stellen. Hier gaat het simpelweg om het overleven.

Structurele hulp gericht op verbetering van de leefomstandigheden, werk en inkomen.
Voorbeelden zijn:
  • De aanleg van tientallen opvangtanks ( cisternas)(10-20 m³) voor regenwater bij huisjes op het platteland in de provincie Alagoas. Dit bleek in een grote behoefte te voorzien. Inmiddels heeft de Alagoaanse Overheid ingezien hoe belangrijk dergelijke cisternas zijn en heeft ze een programma opgezet met de mooie naam “Water voor iedereen”.
  • Opzetten van bijenprojecten voor het verkrijgen van honing en was voor de verkoop.
  • Het bouwen van rookvrije fornuizen in huizen.
Structurele hulp gericht op educatie, gezondheid en emancipatie.
Voorbeelden zijn:
  • De financiering van de moederclub voor zwangere jonge meisjes en vrouwen.
  • De financiering van onderhoudskosten voor meisjes in een meisjestehuis.
  • De financiering van de onderhoudskosten voor kinderen in de crèches in Batalha.
  • Medische post op het sociale centrum van Xucurus.
  • De bouw van trainingscentra waar cursussen worden gegeven en waar kan worden vergaderd en culturele activiteiten plaatsvinden.
facebook twitter