Aanleiding oprichting

De Stichting werd in 1981 opgericht op initiatief van enkele mensen, die zeer onder de indruk waren geraakt van de wijze waarop een aantal Nederlandse religieuzen ontwikkelingswerk verrichtten in de staat Alagoas. Met name de zeer voortvarende Zuster Bernadette van den Tillaart sprak hen bijzonder aan. Haar directe aanpak getuigde van een eigentijdse en constructieve visie.

Zuster Bernadette van den Tillaart, Franciscanes van de Missiezusters van Asten, ging als verpleegster naar Palmeira dos Índios, een stad in de droge staat Alagoas. Zij trof in haar omgeving bittere armoede aan onder de plattelandsbevolking, die door de weinige grootgrondbezitters uitgebuit en genegeerd werd.

Met tomeloze energie heeft zij medische bijstand verleend, huisjes voor de van het platteland verdreven mensen en schooltjes voor de kinderen gebouwd. Feit is, dat door de directe aanpak van de sociale problemen, de grootste nood voor een deel van de mensen uiteindelijk haar wurgende greep op de arme bevolking verloor. Door de aangevoerde stroom hulp uit Nederland konden prachtige resultaten bereikt worden. Later hebben andere Nederlandse zusters haar taak overgenomen, maar uiteindelijk maakte hun zeer hoge leeftijd het continueren onmogelijk. Op dit moment is SONOB nog steeds bezig met haar werk in Brazilië. Het werk wordt nu uitgevoerd door Brazilianen onder de bezielende leiding van zuster Lourdes Santana. Naast bestuurslid van de orde Franciscanessen van de H. Antonius, is zij ook voorzitter van Novo Horizonte.

Hoewel op veel fronten vooruitgang geboekt werd, bleef de arme verdrukte mens alle aandacht vragen. In een land van lage en vaak niet uitbetaalde lonen, van werkeloosheid, droogte en misoogsten, van ondervoeding, natuurrampen en epidemieën, kon gewoon niet gestopt worden met dit ontwikkelingswerk aan de basis. De SONOB bleef daarom haar banden met Palmeira dos Índios, Batalha en omstreken behouden. En méér dan dat.
facebook twitter