Projecten overheid

Door grote interne economische en politieke problemen is een aantal van onderstaande projecten van de Braziliaanse Overheid zwaar onder druk komen te staan.

Mais Médicos
In het kader van het opzetten van een gezondheidsvoorziening voor alle Brazilianen heeft de regering van presidente Dilma Rousseff het programma Mais médicos, wat letterlijk betekent: “meer artsen” opgesteld en vanaf 2013 ten uitvoer gebracht. Het programma houdt o.a. in, dat basisgezondheidszorg ook voor de armen van het binnenland van o.a. Alagoas beschikbaar komt. En omdat in Brazilië te weinig geschikte artsen voorhanden waren, heeft de regering het besluit genomen deze uit omringende Zuid-Amerikaanse landen te rekruteren. Omdat de Braziliaanse medische elite niet erg blij was met het aantrekken van duizenden buitenlandse artsen, ondervonden deze buitenlandse medici op allerlei manieren helaas veel weerstand.

Minha Casa, Minha Vida
Zolang SONOB met haar werk in Alagoas bezig is, kende deze staat naast een kleine groep heel rijke mensen een heel grote groep arme tot zeer arme mensen. Deze mensen woonden vaak onder erbarmelijke omstandigheden in iets wat je niet meer als woningen zou kunnen bestempelen. Er waren slechts open riolen; er was geen geschikt drinkwater en nauwelijks werk. Heel vaak woonde men in een huisje van de grootgrondbezitter bij wie men in dienst was. Deze liet de bewoners voor zo’n huisje flink betalen en als het hem niet zinde stuurde hij de bewoners weg met als gevolg, dat ze geen inkomsten en ook geen woning meer hadden. Een leven op straat was dan het onvermijdelijke gevolg. Onder de regeringen van president Lula en Dilma Rousseff groeide het besef, dat elke Braziliaan een eigen woning met geschikt drinkwater en andere basisvoorzieningen diende te hebben. In een aantal gevallen, waaronder in Palmeira dos Índios, beschikt elk huisje over een watertank en een zonnepaneel. Daarom stelde de regering van presidente Dilma Rousseff het programma Minha Casa, Minha Vida op. U zult begrijpen dat het probleem van de hierboven beschreven woningnood, niet in een klap zal worden opgelost, maar het begin is gemaakt. Ook in Palmeira dos Índios hebben al een aantal honderden families een huisje vanuit genoemd programma gekregen en de bouw van deze huisjes gaat nog steeds door.

Água para Todos
Het programma Água para Todos, dat onderdeel is van het plan “Brazilië zonder armoede” is opgesteld door de federale regering vanuit de noodzaak, dat ook hulpbehoevende mensen toegang zouden moeten hebben tot voor ieder toegankelijke, essentiële algemene voorzieningen, zoals gezonde drinkwatervoorzieningen. Het programma heeft als doel te garanderen dat bewoners van het platteland kunnen beschikken over water dat geschikt is om te drinken, het land te bevloeien of om het vee te drinken te geven, en dan op een wijze, die zeker niet commercieel is en dan dus voor weinigen weggelegd.

Men denkt daarbij aan de volgende voorzieningen:
a) drinkwatertanks ( cisternas de consumo)voor de bewoners van het platteland.
b) watertanks voor de productie van geschikt water.
c) de aanleg van waterleidingsystemen om het water naar de huizen te brengen.
d) irrigatiekits.
e) meren voor de opvang van water.


Tot 2014 zijn ruim 750.000 watertanks geplaatst en er liggen plannen voor nog meer cisternas..

Bolsa Família
Het programma Bolsa Família, dat technisch en financieel ondersteund wordt door de Wereldbank, is een van de sleutels tot een betere sociale leefwereld voor alle Brazilianen.
Het programma is het initiatief van de Braziliaanse Centrale Regering. Het bereikt 11 miljoen families en meer dan 46 miljoen mensen met een zeer laag of geen inkomen. Het plan is een jaar of tien geleden ingevoerd en sindsdien steeds verbeterd. Arme families met kinderen krijgen gemiddeld zo’n R$ 70,00 ( ongeveer 23,00 Euro ) Als tegenprestatie moeten ze daarvoor hun kinderen naar school laten gaan en ze regelmatig laten nakijken op het gebied van basisgezondheid. Zodoende kan het programma de structurele armoede verminderen en de mensen met een lager sociaal niveau kansen bieden voor een betere toekomst.
Dat dit programma nog een lange weg te gaan heeft moge duidelijk zijn, maar de eerste resultaten zijn zeer hoopgevend. Betekent dit, dat nu de bittere armoede voor alle Brazilianen beëindigd is? Nee, er is nog heel veel schrijnende armoede. Deze zie je niet zoals vroeger in de dorpen en steden, maar als je vanuit die steden of dorpen een klein beetje het binnenland in gaat kom je deze bittere ellende nog volop tegen. Maar het is ongetwijfeld een grote verbetering met ruim 10 jaar geleden.
facebook twitter