SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES

De SONOB onderschrijft al jaren de visie dat ontwikkelingssamenwerking en de uitvoering van projecten daaruit, gebaseerd dient te zijn op "co-makership" met lokale en indien mogelijk Nederlandse organisaties.

Samenwerking met de Stichting “WILDE GANZEN”.
De SONOB werkt samen met de Wilde Ganzen. Wanneer een donateur (een scholengemeenschap, een organisatie, een instelling en/of een particulier) een, door NOVO HORIZONTE en de SONOB goedgekeurd project financieel, geheel of gedeeltelijk voor haar rekening wil nemen, dan kan, in samenwerking met de SONOB, dit project bij de Wilde Ganzen worden ingediend met een verzoek tot subsidiëring. Vrijwel alle projecten worden tot nog toe met succes aan de Wilde Ganzen aangeboden ter verkrijging van subsidie. De subsidie van de Wilde Ganzen bedraagt tot 70 % van de opbrengst van de acties. Afgelopen jaren heeft SONOB heel weinig projecten gehad, waarvoor steun van Wilde Ganzen was verkregen.

Wilt u meer informatie over de Wilde Ganzen, Klik hier

Samenwerking met de Vereniging “AKTIE VOOR AKTIE”.
Deze Vereniging is eveneens werkzaam in de staat Alagoas en voor een deel op dezelfde terreinen als de SONOB. In een aantal gevallen, waaronder een meisjestehuis te Palmeira dos Índios ( LCAA ) en een kindercrèche in Batalha, wordt intensief met elkaar samengewerkt.

Wilt u meer informatie over AKTIE VOOR AKTIE, Klik hier

Samenwerking met de lokale organisatie ”NOVO HORIZONTE”.
Deze Stichting is een parapluorganisatie. Hieronder functioneren meerdere, onderling samenwerkende groepen van vooral vrouwen, die elk voor zich met eigen projecten bezig zijn. Deze projecten zijn vrijwel allemaal gericht op educatie, emancipatie en (economische) zelfredzaamheid van vrouwen. Voorbeelden zijn o.a. een groep vrouwen die uit fruit delicatessen maken en verkopen, een groep vrouwen en mannen die handvaardigheden hebben verworven en allerlei spullen maken en die gezamenlijk in een eigen kiosk onder de naam Artesenatos verkopen. Deze kiosk staat in het centrum van Palmeira dos Índios, in een straat waar zich dagelijks vele mensen bevinden. Ook is er een groep vrijwilligers die een ”Clube de Mães” (club voor zwangere meisjes en vrouwen) organiseert. Het gebouw wordt beschikbaar gesteld door de gemeente Palmeira dos Índios. Het werk wordt uitgevoerd door een groep enthousiaste vrijwilligers. Onder deze paraplu vallen het sociaal centrum, Centro Social de Xucurus genaamd en een door de SONOB gesteund meisjestehuis. Zo zijn er meerdere voorbeelden te geven.

De Stichting Novo Horizonte functioneert als een counterorganisatie voor de SONOB. Zij stimuleert mensen om in groepen te gaan samenwerken in projecten waarvan ze zelf profijt zullen hebben. Novo Horizonte verzamelt en beoordeelt deze projecten en zoekt dan financiering bij de SONOB en anderen. Novo Horizonte begeleidt de uitvoering en voortgang van alle projecten, zorgt waar nodig voor technische en organisatorische hulp en legt ook verantwoording af aan de donateurs, de SONOB en Wilde Ganzen.

Website: Novo Horizonte (In het portugees)
facebook twitter