Onderwijs aan verstandelijk gehandicapten
Psychomotorische ontwikkeling van verstandelijk gehandicapten door middel van HAMA kralen

Een project van de Associação Novo Horizonte in Palmeira dos Índios, Brazilië. Novo Horizonte is een overkoepelende stichting waarin diverse groepen vertegenwoordigd zijn. Deze groepen bestaan uit leden die een gemeenschappelijk belang hebben en/of gezamenlijk een project ondernemen. Novo Horizonte beoordeelt, begroot, initieert, coördineert en controleert projecten en legt verantwoording af over besteding van gelden, resultaat en continuïteit. Het werkgebied van Novo Horizonte beslaat de gehele staat Alagoas, in het bijzonder de arme, droge “sertão”.

Het project:
Met dit project probeert men te werken aan de psychomotorische ontwikkeling van verstandelijk gehandicapten. Men doet dit door gebruik te maken van Hama kralen ( contas de Hama). Het project wordt uitgevoerd binnen de projecten Crescer Feliz ( Gelukkig Opgroeien. ) en Caminho Verde. Het project Crescer Feliz wordt door Bruno Henrique en enkele vrijwilligers, onder leiding van zuster Lourdes Santana, uitgevoerd in het gebouw van het sociaal centrum van Xucurus, in de stad Palmeira dos Índios, Alagoas, Brazilië. Het project Caminho Verde wordt uitgevoerd in Acraja, dat bij de plaats Monteirópolis, in het oosten van Alagoas ligt en in Água Branca. Ook hier staat het project onder leiding van zuster Lourdes Santana.

In het lesprogramma is een belangrijke plaats ingeruimd voor de artistieke en psychomotorische ontwikkeling van deze doelgroep. Hiervoor gebruikt men Hama kralen ( contas de Hama ), waarmee de leerlingen met allerlei kleurtjes op een speciaal bord afbeeldingen leggen van bijvoorbeeld een vliegtuig, een ezel, een draak, kerst- of andere figuren.

Behalve dat deze leerlingen dat heel leuk vinden, werken ze tegelijkertijd aan hun artistieke gaven en hun psychomotoriek.
De leerkrachten hebben aangegeven, dat de vooruitgang opzienbarend te noemen is.

Wie helpt ons om dit project een kans te geven, door een donatie te doen op de rekening van SONOB.
U vindt dit rekeningnummer onder contact.
De kosten van het project bedragen ongeveer € 500,00
U kunt er natuurlijk ook voor kiezen een deel van dit bedrag te sponsoren.

Wat mag u van de SONOB verwachten?
  • Iedere euro die u overmaakt komt ten goede aan het project. Er blijft dus niets aan de strijkstok hangen.
  • Desgewenst verzorgen wij presentaties over het project en/of zijn aanwezig tijdens de activiteiten.
  • De SONOB volgt het project via Novo Horizonte en houdt u op de hoogte van het verloop.
  • Na afronding van het project zorgen wij voor een goede terugkoppeling van de resultaten en voor een financiële verantwoording.
Een aantal foto's van het project:
facebook twitter