Watertanks: cisternas

Aanleiding tot het project.
In het droge Noordoosten van Brazilië en dan vooral in het binnenland van de staat Alagoas is doorlopend gebrek aan goed drinkwater. Dit ondanks dat er gemiddeld per jaar toch 1500 mm. regen valt. Een Nederlandse hoeveelheid dus. Vaak regent het echter 8 maanden per jaar helemaal niet. Als het wel regent dan kan het regenwater niet worden opgevangen omdat de huisjes geen regengoten en geen watertank hebben. Er zijn jaren dat er ook in de zogenaamde regentijd nauwelijks water valt. Dit heeft naast gebrek aan water ook misoogsten en honger tot gevolg, vooral bij de plattelandsbevolking. Waterleiding is vrijwel nergens aanwezig.
De mensen op het platteland halen hun drink- en gebruikswater uit stuwmeertjes. De dagelijkse watervoorziening vergt van de vrouwen en kinderen vaak uren lopen per dag met een emmer of ton op het hoofd. De stuwmeertjes worden ook gebruikt als drinkplaats voor dieren. In de droge periodes raken de meertjes uitgedroogd of is er hoogstens wat modderig zout water over, dat dan ook nog is besmet met alle mogelijke ziektekiemen en parasieten van de dieren. Worminfecties en maagdarmstoornissen zijn dan oorzaak van ernstige ziekte en sterfte, vooral onder kinderen.

In het plattelandsgebied wonen duizenden gezinnen zonder goede drinkwatervoorziening. In de gemeente Água Branca bevinden zich meerdere honderden van deze gezinnen. In die situatie moet noodzakelijk verbetering komen.Een eenvoudige techniek als oplossing.
Een al meer toegepaste oplossing is de bouw van watertanks, waarin tijdens de regenperiode het regenwater dat op de daken van de huizen valt, wordt opgevangen. Dit water wordt via regenpijpen naar de tanks toegevoerd. De techniek voor de bouw van deze tanks, “cisternas” genaamd, is eenvoudig, efficiënt en goedkoop en er is geen behoefte aan ingewikkeld en duur onderhoud. Een complete put (met dakgoten en toevoerpijpen) kost gemiddeld R$ 2.000,00. Omgerekend is dit ongeveer €655,00 De benodigde opslagcapaciteit is afhankelijk van het aantal families en het totaal van de gezinsleden dat gebruik maakt van de put. Hij varieert van 12.500 tot 22.500 liter per tank. 10.000 liter is voldoende om een gezin van zes personen gedurende de regelmatig voorkomende droogteperiodes van acht maanden van drinkwater te voorzien. Het putwater is slechts bedoeld voor menselijke consumptie, dus om te drinken en te koken. Het is het enige ”veilige” water dat beschikbaar is. Het water dat gebruikt wordt voor het schoonhouden van het huis, om de kleding te wassen en voor de persoonlijke hygiëne moet betrokken worden uit andere bronnen, zoals stuwmeertjes.


De huidige staat van het project.
De SONOB is er begin 2004 in geslaagd om voor dit project, via acties van het Hooghuis Lyceum in Oss, de Open Hof school in Goirle en Charitas Boxmeer, gesubsidieerd door de Stichting Wilde Ganzen, voor de eerste serie installaties de financiën beschikbaar te krijgen. Vanaf juli 2004 is in de gemeente Batalha met de bouw begonnen en vóór het einde van 2004 waren er 37 installaties in gebruik genomen.. Daarmee zijn dan ongeveer 60 gezinnen van goed drinkwater voorzien. Ook de stichting Cordaid heeft daarna, via een donatie, verdere uitbreiding van het project mogelijk gemaakt. Vervolgens heeft het Varendonckcollege te Asten/Someren een actie gevoerd waarvan de opbrengst, samen met de subsidie van de Wilde Ganzen en van het NCDO toereikend is om nog eens 35 watertanks met regengoot en afvoer, (cisternas) te bouwen waarmee nog eens ongeveer 60 gezinnen van goed drinkwater kunnen worden voorzien. Dit laatste project gaat nu van start. Echter, nog zeer veel families zouden geholpen moeten worden. Daarom wordt dit project gecontinueerd naarmate er fondsen voor beschikbaar komen. Deze keer wordt dan een zo groot mogelijk aantal families in de gemeente Água Branca geholpen.

NB. Het resultaat van de eerste cisternas is voor de begunstigden van zeer groot belang gebleken. Het initiatief van SONOB en Novo Horizonte, nu 4 jaar geleden, heeft ook anderen in actie doen komen. Wie nu over de plattelandswegen van Palmeira naar Água Branca rijdt ziet dat op meerdere plaatsen nieuwgebouwde cisternas bij de kleine plattelandshuisjes zijn verschenen. Dit spoort des te meer aan om het project met veel enthousiasme voort te zetten.

De afgelopen jaren heeft de Braziliaanse overheid ingezien, dat het hebben van een permanente watervoorziening voor alle gezinnen in het binnenland van Brazilië, in ons geval in de droge sertão van Alagoas, van levensbelang is. Daarom heeft de gouvernementele regering o.l.v. presidente Dilma Rousseff het programma “Água por tudo” opgesteld en met grote voortvarendheid ten uitvoer gebracht. Als je nu door Alagoas rijdt zie je op heel veel plaatsen naast de “huisjes” een watertank, waarin het regenwater via de goten wordt opgevangen.
Om die reden heeft het bouwen van cisternas voor SONOB een minder grote prioriteit gekregen.
facebook twitter